Судья - В. Яковлев, Мисс Браун - Е. Попова, Глория - Л. Рулла